van Utrechtweg 146 - 150
Krimpen aan den IJssel
Nederland
Tel. 0180-590184
E-mail: info@transtec.nl

QUAD

Hoe te kiezen

Een goede installatie voor muziekweergave samenstellen is geen eenvoudige opgaaf. Een vluchtig overzicht van de markt levert al gauw meer dan 30 miljoen mogelijke combinaties op van CD-speler, versterker en luidsprekers. Een mensenleven is gewoon te kort om ooit de winnende combinatie in dit doolhof aan te wijzen...
Een high-fidelity of A/V systeem is een echte keten: het hoorbare effect wordt bepaald door de zwakste schakel. Al bij de eerste stappen is het daarom van belang het budget zinvol te verdelen over de aan te schaffen componenten.
Een muziekinstallatie kan simpelweg bestaan uit CD-speler, versterker en een paar luidsprekers, of aan de andere kant van de schaal uit een uitgebreid audiovisueel systeem. Het is belangrijk om nu al aan te geven wat u wilt bereiken. .

Als enige vraagt nu meteen de kwaliteit en de capaciteit van de luidsprekers aandacht. Uw keuze in dezen zal mede bepaald worden door de eigenschappen van de luisterkamer (en de mogelijkheden tot verbetering daarvan!) en natuurlijk door het beschikbare budget.

Het is bijvoorbeeld niet zo'n goed idee om een goedkoop CD-spelertje, uit de aanbieding, aan te sluiten op een waanzinnig goede versterker, noch om peperdure kabels in huis te halen vanuit de gedachte dat uw installatie dan wel beter zal gaan klinken. Bij uitbreiding of opwaardering van bestaande installaties moet het zwaartepunt daar vallen waar het beschikbare bedrag de meeste verbetering belooft. De eerste vragen zijn dan ook: wat schort er aan mijn huidige apparatuur en waar zit de zwakste schakel? Luidsprekers kunnen enorm van elkaar verschillen, terwijl versterkers elkaar tegenwoordig meestal niet zo veel meer ontlopen in geluidskwaliteit. Technologische revoluties zijn echt aanzienlijk zeldzamer dan reclamemakers willen doen voorkomen.

De meeste aandacht - en het leeuwendeel van het budget - hoort aan de luidsprekers toe te vallen. Haal de beste weergevers in huis die in uw bestedingspatroon en luisterkamer passen. Drijf ze aan met een (eind-) versterker van passend vermogen en kies daar een voorversterker bij die de gewenste bronnen aankan - een keuze die mede bepaald wordt door overige wensen als een klankregeling en mogelijkheden tot aansluiting van recorders, digitale processors of andere hulpapparatuur. Besef dat een uitgebreid scala van functies en opties met in- en uitgangsvoorzieningen de (voor)versterker wel duurder maken maar niet hoorbaar beter. Audio-puristen zweren zelfs bij afschaffing van de hele voorversterker. Maar ja, de mogelijkheid om de klankkleur lichtjes aan te kunnen passen is vaak welkom.

Als u het aantal muziekbronnen beperkt houdt, bent u in staat om naar verhouding meer geld aan de luidsprekers te spenderen. Essentiële bronnen zijn voor ons een CD-speler vergezeld van een MP3-speler of audio server. Wij denken dat de steeds veelzijdiger wordende disc familie dé kwaliteitsdrager van waardevolle muziek is en dat tot in lengte van jaren zal blijven.
Als de basis van de installatie eenmaal op orde is, is het later een simpele zaak andere bronnen aan te sluiten.

Wanneer u dan weet wat u wilt, is het toch nog een hele kunst om te vinden wat u voor ogen (of oren) staat. U bent dan waarschijnlijk ten prooi aan een cocktail van tegenstrijdige informatie, afkomstig van advertenties, het World Wide Web, demonstraties, folders, recensenten, winkeliers, kennissen en uw neefje. Er is voor dit stadium eigenlijk geen praktische oplossing te geven. Specificaties en laboratorium-rapporten worden meestal opgesteld onder heel andere condities dan geldend voor muziekgenot, terwijl luisterproeven met panels de meest voor de hand liggende voorwaarden voor objectiviteit met voeten treden. Als u uw apparatuur uitsluitend zou kiezen op grond van "objectieve" meetrapporten, zult u beslist een verkeerde keus maken. Recensenten bieden, juist door hun meer subjektieve benadering, meer houvast, maar vaak botst hun mening dan weer met die van een collega.

Adviezen van kennissen die zich al langer voor goed geluid interesseren, kunnen waardevol zijn, maar pas op dat de bron van hun enthousiasme niet iets is dat u niet aanspreekt. Er zijn pretentieuze installaties geleverd aan muziekminnaars op grond van het feit dat zenders uit het Nabije Oosten zo krachtig doorkwamen!

Goede hifi-specialisten moet je zoeken, maar het is de moeite waard. In een vakbekwame hifi-winkel vindt u mensen die de hele markt overzien en in staat zijn u van advies te dienen in alle zaken die u bezig houden. Maak een lijstje van de dingen die meespelen: de genres muziek waar u naar luistert, de programmabronnen waarover u wilt beschikken, afmetingen en indeling van uw kamer, en bezin u op uw budget.

Het is een goed idee om een paar platen of CDs mee te nemen met muziek die u goed kent, of nog beter, die u in werkelijkheid gehoord hebt. Tenslotte is het doel van een high fidelity installatie om muziekweergave te bieden die de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. En het is dus uw taak om te beoordelen of en in hoeverre de apparatuur in de winkel dat echtheidskarakter kan opbrengen. Dat klinkt eenvoudiger dan het is! Het eerste struikelblok wordt gevormd door het volume, het sterkteniveau waarop de muziek ten gehore wordt gebracht. Men weet soms niet dat muziek frisser en overtuigender opklinkt bij een streepje-op op de volumeregelaar, en wat lustelozer wordt bij een streepje-af, het gevaar van A-B vergelijkingen. Zorg er daarom voor dat u uw eigen platen beluistert op het volume dat uzelf het juiste acht voor de muziek die erop staat. Het juiste volume zal een duidelijk beeld oproepen van de oorspronkelijke uitvoering, plaats van medewerkenden en de akoestiek van de ruimte waarin het optreden plaats vond. Als de volumeregelaar de muziek alleen maar zachter of harder maakt, is er iets niet goed.

Als het u lukt deze valkuil te vermijden, loert er een tweede: de factor luistermoeheid. Sommige installaties spreken luisteraars bijzonder aan dankzij een kunstgreep van de fabrikant, die bepaalde toongebieden enigszins bevoordeelt. De weergave is dan niet neutraal meer, maar zal bijvoorbeeld de koperblazers naar voren halen, of de strijkers een zilveren glans verlenen of, wat vaak voorkomt, de weergave aanvullen met meer laag dan er in de opname besloten ligt.
Het is natuurlijk uw zaak of u liever een dergelijk effect hoort dan de werkelijkheid, maar het gevaar is levensgroot aanwezig dat u, eenmaal rustig thuis luisterend, doodmoe wordt van deze steeds weer opduikende nadruk. Luistermoeheid openbaart zich nooit tijdens een demonstratie, maar kan de reden vormen dat men niet langer dan een half uur met de muziek in één ruimte kan vertoeven.

Nadat u gehoord hebt wat u horen wilde zal een geautoriseerde handelaar een stuk zekerheid willen geven. De luidsprekers zullen immers overweg moeten kunnen met u en met de akoestiek van uw eigen huiskamer.
Goede weergave-apparatuur gaat erg lang mee. Niet alleen het geld maar vooral de energie en de grondigheid die u in uw keuze investeerde, zullen zich vertalen in de voldoening waarmee u voortaan naar uw eigen muziekprogramma's luistert.

Menig QUAD bezitter geniet van muziek via een installatie die uit de jaren zestig stamt en nog steeds hoorbaar superieur is aan de meeste huiskamer-apparatuur van nu. Andere mensen echter hebben al meer geld uitgegeven dan een QUAD installatie ooit gekost zou hebben. Desondanks beschikken ze nog steeds niet over QUAD kwaliteit.